Tên công trình: JULY HOUSE
Địa điểm: Sunrise Riverside, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
Chủ đầu tư: Anh Tùng
Phạm vi công việc: Thiết kế và thi công nội thất hoàn thiện.
Năm xây dựng: 2017