Tên công trình: RED CHILI
Địa điểm: Lương Đình Của, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.
Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ RED CHILLI
Phạm vi công việc: Thiết kế và thi công nội thất hoàn thiện.
Năm xây dựng: 2020