Nhân sự

“Tự do sáng tạo, Đột phá không ngừng”, con người của Công Ty Thiết Kế Nội Thất Square luôn tôn trọng cá nhân và tập thể, luôn có ý tưởng sáng tạo và là người sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, công ty và xã hội. Tinh thần làm việc như một người lãnh đạo: chuẩn mực, hiệu quả, luôn khao khát giành chiến thắng trong mọi hoàn cảnh đã giúp cho chúng tôi vững mạnh và phát triển không ngừng.

Nhân sự tại square