Tên công trình: SUNRISE RIVERSIDE JULY
Địa điểm: Sunrise Riverside, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.
Chủ đầu tư: Anh Phi
Phạm vi công việc: Thiết kế và thi công nội thất hoàn thiện.
Năm xây dựng: 2019