Tên công trình: SUNRISE CITY VIEW – MR. SU
Địa điểm: Sunrise City View, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
Chủ đầu tư: Mr.Sự
Phạm vi công việc: Thiết kế và thi công nội thất hoàn thiện.
Năm xây dựng: 2018