Vì ai cũng có một miền không gian sâu thẳm

/
Với tôi, một nhà thiết kế nội thất, thì, mỗi…